Billie Eilish Responds To Body Shamers Saying She ‘Got Fat’